Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Conflict–wijzer: Hoe omgaan met weerstand en conflict?
 

 De workshop wordt opgebouwd als een handreiking om met meer zelfvertrouwen moeilijke situaties in een team aan te pakken:

 

 


Anders kijken naar conflicten: mythes en misverstanden bij conflicten, verschijningsvormen van conflicten, stijlen in het omgaan met conflicten, relatie met organisatiecultuur en escalatiemechanismen

Bemiddeling: principes en voorwaarden, fasen en focus van bemiddeling

Rol van leidinggevenden: rollen bij het interveniëren, mogelijkheden en valkuilen, basishouding, voorwaarden om moeilijke thema's bespreekbaar te maken, methodieken voor één op één gesprekken en voor interventies in groep


De workshop verloopt interactief, presentaties worden afgewisseld met creatieve werkvormen die deelnemers aanmoedigt op eigen vragen en cases in te brengen.

We organiseren deze workshop te Gent op 26 april 2018.

 

Navigatie