Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Alleen beroep mogelijk als gemeente fout maakte


Je zou alleen in beroep mogen gaan tegen een vergunningsbeslissing als de gemeente daarbij een fout beging. Nam de gemeente een correcte beslissing, dan moet die overeind blijven. Dat vragen de gemeenten n.a.v. de nakende goedkeuring van de zgn. codextrein, een nieuwe reeks wijzigingen van het omgevingsvergunningsdecreet.

Beperking beroep

De gemeenten willen dat het beroep niet meer mogelijk is als ze een juridisch correcte beslissing nam, in dat geval moet haar beleidskeuze overeind blijven. Beroep moet wel mogelijk blijven als de gemeente een fout maakte, bv. een steek liet vallen in de procedure, een slecht onderbouwde beslissing nam, een toepasselijke regel verkeerd interpreteerde of niet tijdig besliste.

In de codextrein wordt daarentegen voorgesteld het beroep te beperken doordat een derde alleen tegen een verleende vergunning in beroep kunnen gaan als hij een bezwaar indiende tijdens het openbaar onderzoek .

Boete bij niet tijdig beslissen

Verder stelt de codextrein voor dat wanneer een gemeente niet tijdig beslist, zij automatisch (zonder ingebrekestelling) een forfaitaire boete moet betalen aan de aanvrager. Die bedraagt 5.000 euro in een dossier met openbaar onderzoek en 2.500 euro in een zonder. Dat vinden gemeente er ver over.

  • Allereerst komt het bijna nooit voor dat een gemeente niet tijdig beslist. Gemeenten doen er alles aan om de aanvrager zo snel mogelijk van antwoord te dienen.
  • Als een gemeente niet tijdig beslist, is er nu al een voldoende sanctie : ze verliest sowieso haar bevoegdheid en haar beroepsrecht.
  • In Nederland (waar men de mosterd hiervoor haalde), is men minder bestraffend : eerst is een ingebrekestelling nodig en het bedrag loopt op tot maximaal 1.260 euro als na acht weken na de ingebrekestelling nog steeds niet is beslist.
  • Tenslotte is het geen vertrouwenwekkende maatregel wanneer iedereen nog in onzekerheid zit over de software voor de volledig digitale procesvoering van de omgevingsvergunning.

Verdere procedure

Het omgevingsvergunningsdecreet zal grotendeels op 1 juni in werking treden.  De codextrein is de zesde wijziging van het omgevingsvergunningsdecreet en wordt binnenkort door de Vlaamse Regering afgewerkt en in het Vlaams Parlement ingediend.

XB d1816 standpunt codextrein.pdf

Navigatie