Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Multifunctioneel bouwen in de zorg wordt makkelijker
De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 22 februari een besluit principieel goed dat het eenvoudiger moet maken om multifunctioneel te bouwen in de zorg. Dit is het sluitstuk van een traject rond multifunctionele infrastructuur dat het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) startte in 2015.


Wat is multifunctionele infrastructuur?

Multifunctionele infrastructuur (MFI) is aanpasbaar, multi-inzetbaar en/of combineerbaar:

  • Aanpasbaar: het gebouw dient achtereenvolgens voor verschillende types voorzieningen.

  • Multi-inzetbaar: het gebouw kan voor andere activiteiten dienen buiten de momenten waarop het voor zorg gebruikt wordt.

  • Combineerbaar: het gebouw (of een deel ervan) wordt op hetzelfde moment door verschillende types voorzieningen gebruikt.

 

Regelgevend kader

Het besluit komt tegemoet aan de verschillende betekenissen van MFI. Het legt ten eerste een aantal randvoorwaarden vast voor de realisatie van MFI. Zo staat kwaliteit van de zorg en dienstverlening uiteraard voorop. Het delen van infrastructuur mag dit niet in het gedrang brengen.

Ten tweede wordt het VIPA-sectorbesluit voor algemeen welzijnswerk aangepast om gedeeld gebruik van ruimtes (zoals vergaderzalen, publieke ontmoetingsruimten, sportzalen, …) mogelijk te maken. Voor de andere sectoren is het vandaag al mogelijk om infrastructuur open te stellen, aangezien dit niet strikt verboden is in de actuele regelgeving. Daarnaast maakt het besluit het delen van infrastructuur expliciet mogelijk. Het gaat dan om het delen van bv. gemeenschappelijke ruimten, onthaal, personeelsruimten, enzovoort, over sectoren heen.

Tot slot stemt men de minimale oppervlaktes en definities over sectoren heen op elkaar af om gebouwen maximaal aanpasbaar te maken voor het opeenvolgend huisvesten van verschillende types voorzieningen. Voor de meeste ambulante voorzieningen waren de verschillen minimaal. Voor de residentiële voorzieningen (o.a. woonzorgcentra en residentiële opvang voor personen met een handicap) waren de verschillen beperkt, zij worden in de toekomst aangepast. Voor de voorzieningen die dagopvang organiseren, blijkt de diversiteit dan weer zeer groot; daar is afstemming niet mogelijk.


Hiermee aan de slag?

Initiatiefnemers die hiermee aan de slag willen kunnen zich dus binnenkort baseren op dit 'besluit MFI'. Bijkomend kan men ook afwijkingen aanvragen op de infrastructuurnormen. Een op te richten Commissie MFI zal hierover oordelen.

 

Meer weten?

Lees het ontwerp van besluit en de nota aan de leden van de Vlaamse Regering.

Navigatie