Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Zwerfvuilbeleid straks bepaald door verpakkingsindustrie?


Contact: Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid,  piet.coopman@vvsg.be, 0472 597091

Brussel, 18 januari – Minister Joke Schauvliege ondertekent vandaag een overeenkomst met het bedrijfsleven om het zwerfvuil in Vlaanderen aan te pakken. De VVSG vindt het goed dat de producenten meer verantwoordelijkheid opnemen, maar betwijfelt of de nieuwe aanpak tot een daling van de hoeveelheid zwerfvuil zal leiden.

Het is positief dat de minister en het bedrijfsleven werk willen maken van een properder Vlaanderen. Volgens een studie van de OVAM wordt er jaarlijks 17.500 ton zwerfvuil opgeruimd. 90% daarvan wordt opgeruimd door gemeenten en afvalintercommunales. Het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen kost 61,5 miljoen euro, waarvan de lokale besturen 55 miljoen euro op zich nemen. De gemeenten en afvalintercommunales investeren daarbij onder andere in communicatie, de efficiënte plaatsing en lediging van vuilnisbakken, opruimacties en handhaving. Hoewel zij de grootste verantwoordelijkheid opnemen is het vreemd dat de lokale besturen niet mee aan tafel zitten om het zwerfvuilbeleid mee uit te tekenen.

Volgens de minister en het bedrijfsleven heeft de overeenkomst een afname van de hoeveelheid zwerfvuil in de openbare ruimte tot doel. De VVSG stelt zich de vraag welke doelstelling de minister aan het bedrijfsleven zal opleggen. Daarnaast spreek het voor de VVSG voor zich dat de evaluatie van deze doelstelling onafhankelijk moet gebeuren. Bovendien rijst de vraag over welke stok achter de deur de minister beschikt wanneer de opgelegde doelstelling niet wordt gehaald.

De VVSG is al lang vragende partij dat producenten van producten die veel voorkomen in het zwerfvuil meer verantwoordelijkheid opnemen voor de zwerfvuilproblematiek. Het gaat daarbij over producenten van blikjes en plastic flesjes, sigarettenpeuken en kauwgom. De aanpak van zwerfvuil begint volgens de gemeenten bij de producenten zelf. De VVSG is benieuwd naar de concrete preventieve maatregelen die de producenten zelf voorstellen. Het Vlaamse zwerfvuilbeleid focust zich tot op heden vooral op bewustmakingscampagnes en opruimingsacties. In de Europese Raad stelde België begin december zelf deze aanpak in vraag en vroeg het aan de Europese Commissie om de mogelijkheden voor een Europees statiegeldsysteem te onderzoeken.

VVSG-perszaken: Jan Van Alsenoy, 0498 1234 64

Navigatie