Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Zonnepanelen nu ook op sociale woningen
Het Vlaams Parlement keurde vorige week 14 maart 2018 het voorstel van decreet goed dat het voor sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk maakt om te investeren in hernieuwbare energie zodat de energiekosten voor een groot aantal sociale huurders zullen kunnen dalen. Deze wijziging van art 97 van de Vlaamse Wooncode biedt een wettelijke basis voor de huisvestingsmaatschappijen om de kosten van de investering in hernieuwbare energie te  kunnen recupereren door die te verrekenen in de huurprijs. De sociale huurders zullen kunnen genieten van de energiebesparing en bijgevolg van een lagere elektriciteitsfactuur.

Meer info: Joris Deleenheer

Navigatie