Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Telt Vlaanderen in 2019 nog maar 302 gemeenten?
​Met de mogelijke fusie tussen Deinze en Nevele erbij, lopen er momenteel in Vlaanderen zes gemeentelijke fusiedossiers. Om te kunnen ingaan in 2019, moeten de respectieve gemeenteraden uiterlijk eind dit jaar de samenvoeging definitief bekrachtigen.

Naast de vele inhoudelijke voorbereidingen, vergt een samenvoeging van gemeenten drie formele stappen: een principiële goedkeuring door de gemeenteraden, een definitieve goedkeuring en een bekrachtiging door een decreet van het Vlaamse Parlement.

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, die samen de nieuwe gemeente Oudsbergen gaan vormen, zijn het verst gevorderd met zowel principiële als definitieve fusiebeslissingen (zie ook dit filmpje).

In drie fusiedossiers heeft men de principiële beslissingen achter de rug. Dat is het geval voor Kruishoutem en Zingem (fusiewebstek), Aalter en Knesselare (fusiewebstek) en Neerpelt en Overpelt (fusiewebstek). Op twee plaatsen valt de principiële beslissing binnenkort. Voor Deinze en Nevele (fusiewebstek) gebeurt het in augustus en voor Puurs en Sint-Amands (fusiewebstek) in september.

We weten niet of de daarmee alle samenvoegingen voor 2019 kennen. Door het feit dat de definitieve fusiebeslissing uiterlijk eind dit jaar moet vallen, wordt het voor andere kandidaten wel stilaan tijd om de eerste formele stap te zetten. Belangrijk is verder dat het voorontwerp van decreet lokaal bestuur dat de Vlaamse regering op 30 juni goedkeurde, ook voor samenvoegingen na 2019 voorziet in een mogelijke schuldovername. Een exact bedrag (zoals de 500 euro per inwoner voor fusies in 2019) is er echter (nog) niet. Besturen met fusieplannen kunnen verder ook een beroep doen op de ondersteuning door het Agentschap Binnenlands Bestuur (met o.m. een draaiboek) en de VVSG.

Inwoners bij bekende fusies.PNG 

Jan Leroy

Navigatie