Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Teamcoördinator Europa en Internationaal: iets voor u?
Voor de strategische ondersteuning van de algemene directie heeft de VVSG momenteel een vacature voor een ervaren


Teamcoördinator Europa en Internationaal


De VVSG profileert zich als netwerkorganisatie waarbij ze professioneel samenwerkt met partners in het Europese en internationale werkveld en inspirerend of bemiddelend kan werken voor haar leden.
Europese en internationale samenwerking vormt hierbij een essentiële hefboom. In dit kader werkt het “team Europa en internationaal” actief mee aan de volgende werven:

 • de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)
 • slimme steden of smart cities
 • versterken van de lokale democratie vanuit co-creatie
 • innovatie, transitie en visieontwikkeling als antwoord op complexiteit en disruptieve tendensen in de samenleving.


Resultaatsgebieden

 • Beleidsontwikkeling
  Beleidsanalyses opmaken, standpunten voorbereiden en voorstellen op Europees en Internationaal vlak
 • Beleidsondersteuning VVSG
  Versterking en coördinatie van de Europese en Internationale thema’s in elk beleidsveld bij de verschillende teams van de VVSG
 • Partnerschappen
  Aangaan, opvolgen en onderhouden van partnerschappen in het Europese en internationale werkveld
 • People management
  Ondersteunen van het team op coachende en verbindende wijze, het team is hierdoor maximaal gericht op samenwerking, zowel intern als extern
  Het gezamenlijk behalen van sterke ambitieuze resultaten
 • Innovatie en kwaliteit
  Alert zijn voor vernieuwing, initiatieven nemen, experimenteren en vertaalslag maken voor het beleid
  Vanuit de Europese en internationale beste praktijken lokale besturen versterken en inspireren
  Lokale netwerken van strategische coördinatoren ondersteunen en verbindingen leggen met het oog op projectfinancieringen of andere opportuniteiten
 • Projectmatige opvolging en coördinatie
  Opvolgen van lopende projecten, onderlinge afstemming, terugkoppeling van behaalde resultaten, programmamanagement en beheersopvolging

 

Bekijk het volledige vacaturebericht en stel u kandidaat voor 20 augustus.

Navigatie