Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Woningkwaliteit geen voorwaarde bij toekenning installatiepremie
​Een OCMW mag aan de toekenning van een installatiepremie geen bijkomende woningkwaliteitsvereisten opleggen. De aanvraag tot een installatiepremie weigeren omdat de woning van onvoldoende kwaliteit is, kan niet, aldus de arbeidsrechtbank in Antwerpen. De toekenning van een installatiepremie moet volgens de rechter getoetst worden aan de vijf voorwaarden die in de regelgeving zijn opgesomd: de aanvrager moet ten eerste dakloos zijn en ten tweede die hoedanigheid van dakloosheid verliezen. Ten derde moet het inkomen van de aanvrager beperkt zijn. Voorwaarde vier en vijf houdt in dat dat de installatiepremie een éénmalig recht is en dat ze moet aangewend worden voor de inrichting en uitrusting van de nieuwe woning. De rechtbank treedt weliswaar de bekommernis over de woonkwaliteit en het recht op menswaardig wonen volledig bij, maar zij stelt vast dat deze voorwaarde niet in de wet is voorzien en dus niet kan opgelegd worden. De rechtbank geeft aan dat de huurder de installatiepremie kan gebruiken voor de aankoop van meubilair en huisraad die hij ook nog nadien kan gebruiken. Hij heeft nu voorlopig een onderkomen en kan van daaruit op zoek naar een conforme woning. Er werd tegen deze uitspraak van de Arbeidsrechtbank beroep aangetekend.Joris Deleenheer

Navigatie