Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wijzigingen sociaal huurbesluit goedgekeurd
​Het Vlaamse regeerakkoord stelde dat sociale huurwoningen ter beschikking moeten gesteld worden van diegenen die dat het meest nodig hebben. De Vlaamse regering heeft daartoe in het najaar een aantal maatregelen decretaal verankerd. Vlak voor de  kerstvakantie werden deze keuzes, zoals het invoeren van tijdelijke contracten, waarbij na negen jaar het inkomen wordt afgetoetst of het afschaffen van de mogelijkheid van verhoogde inkomensgrenzen in te stellen in het kader van een leefbaarheidsplan, vertaald door het kaderbesluit sociale huur aan te passen, zodat deze maatregelen ingaan vanaf 1 maart 2017.  De Vlaamse overheid voorziet binnenkort hierover een infosessie. Contacteer de helpdesk sociale huur voor meer informatie. Joris Deleenheer

Navigatie