Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Extra ondersteuning voor aanleg fietsinfrastructuur
De Vlaamse regering wijzigde de regelgeving, waardoor het voor lokale besturen gemakkelijker is om te investeren in fietsinfrastructuur.

De lokale besturen krijgen voortaan 100% subsidiëring voor infrastructuurwerken op lokale wegen die een gewestweg kruisen. Het gaat bijvoorbeeld om een fietsbrug of een fietstunnel.

Voor andere fietsinvesteringen worden studiekosten en grondverwervingskosten subsidieerbaar.

Verder is een aantal onduidelijkheden uitgeklaard en de regelgeving meer in lijn gebracht met de praktijk.

 Meer info

BVR 15.12.2017 wijz. diverse bepalingen van het BVR 25.01.2013 tot bepaling van de nadere regels betr. de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid B.S. 02.03.2018 Inforumnr 319135

U bent een gemeentelijk personeelslid of  lokaal mandataris en hebt een vraag hierover? Neem contact op met Erwin Debruyne

Navigatie