Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wijzigingen in Vlarema van kracht vanaf maart
Vanaf 5 maart zijn een reeks aanpassingen van kracht in VLAREMA, het uitvoeringsbesluit bij het Materialendecreet (inforum nr. 318883).

Het gaat ondermeer om nieuwe sorteerverplichtingen voor kunststoffen bij bedrijven en voor harde kunststoffen op het recyclagepark, een aanpassing van de kga-lijst en het uitstel van de aanvaardingsplicht voor matrassen.

De toepassing van het sloopopvolgingsplan wordt uitgebreid en geldt nu in bepaalde gevallen ook voor residentiële gebouwen en voor infrastructuurwerken.

Inzamelaars van huishoudelijk textielafval die zonder toestemming van de gemeente textiel inzamelen en daarmee het gemeentelijk politiereglement overtreden, kunnen hun registratie als inzamelaar verliezen.

Lees meer uitgebreid over de wijzigingen aan Vlarema.

Navigatie