Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wijs uw functionaris voor gegevensbescherming aan voor 25 mei
​​​Tegen de inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation (GDPR) of (in het Nederlands) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 (inforumnr. 300861) moeten de lokale besturen een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanduiden. De DPO moet het bestuur onder andere informeren en adviseren over de verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere regelgeving op vlak van privacy en gegevensbescherming.

De meeste besturen zullen er naar alle waarschijnlijkheid voor kiezen om de taken van de DPO (zoals bepaald door de AVG) bijkomend toe te wijzen aan de huidige informatieveiligheidsconsulent. De informatieveiligheidsconsulent dient in dat geval te voldoen aan de vereisten van de AVG met betrekking tot de kennisvereisten van de DPO. Dit betekent vanzelfsprekend een verruiming van het takenpakket en tijdsinvestering van deze persoon. De besturen zijn uiteraard ook vrij om beide rollen door verschillende personen te laten uitvoeren. ​

Het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming is verplicht. De contactgegevens van deze persoon of dienst moeten worden meegedeeld aan de toezichthoudende autoriteit (vanaf 25 mei 2018: de Gegevensbeschermingsautoriteit).​ Alle vragen en antwoorden rond de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) worden verzameld in volgende FAQ.

Meer informatie over de AVG, privacy en informatieveiligheid in het algemeen.

ward.vanhal@vvsg.be

Navigatie