Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werknemersstatuut kinderbegeleiders gezinsopvang: infosessies
​​Vanaf 1 april 2019 kunnen extra onthaalouders aan de slag in een werknemersstatuut bij de organisatoren gezinsopvang. Deze actie maakt deel uit van het VIA5-akkoord. Zodra het besluit 'vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang' wordt goedgekeurd, zal Kind en Gezin de oproep aan de organisatoren verspreiden. De VVSG zal de nodige documenten ontwikkelen om elke verantwoordelijke, maar ook de onthaalouders te informeren.


Verdere verduidelijking nodig

Eerst moet een aantal zaken nog verder worden uitgeklaard. Momenteel komen voor dit vernieuwend project enkel onthaalouders met een vergunning gezinsopvang (dus beperkt tot 8 gelijktijdig aanwezige kinderen) in aanmerking. Zowel onthaalouders die al aan de slag zijn, als nog niet aangesloten onthaalouders kunnen starten als onthaalouder-werknemer. De formule voor de berekening van het voltijds equivalent wordt verder afgestemd met de private sector. Maar andere vragen blijven voorlopig onbeantwoord. Kunnen enkel onthaalouders met een afwijking of kwalificatie aan de slag? Wat met onthaalouders die momenteel nog geen kwalificatie hebben? Welke criteria zullen worden gebruikt om de rangorde van diensten te bepalen in dit project?

Bij de organisatoren gezinsopvang - lokaal bestuur kunnen 33 VTE onthaalouders extra aan de slag in een werknemersstatuut.


Infosessies

De VVSG organiseert voor de lokale besturen die organisator zijn van gezinsopvang, een infosessie over dit project werknemersstatuut onthaalouders. We voorzien in toelichting bij 

  • het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

  • het financiële luik

  • de vergoeding voor de onthaalouder

  • de oproep en de criteria

  • de selectiecriteria die een dienst kan hanteren om onthaalouders te selecteren

  • jullie vragen bij dit project


We maken ook tijd voor de praktijk en laten de besturen die vandaag al onthaalouders in het werknemersstatuut hebben, vertellen over hun ervaringen. 


De infosessies vinden plaats:

  • ​op 21 november van 9.30 uur tot 12.00 uur in Congrescentrum Diependael, ‘ t Plein 1 te Mechelen

  • op 13 december van 13.30 uur tot 16.00 uur in Europahotel, Gordunakaai 59 te Gent.  


Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via marjolein.stroobant@vvsg.be

De infosessie laat je toe om een keuze te maken als organisator om al dan niet deel te nemen aan dit project. En om de onthaalouders te informeren over hun rechten en plichten in dit werknemersstatuut. 


Afzonderlijk voor vzw's

Voor de vzw’s geldt een andere financiële tegemoetkoming en andere loonafspraken in dit project. Vandaar dat we een afzonderlijke infosessie voorzien voor de vzw's - organisatoren gezinsopvang (leden VVSG-Steunpunt Kinderopvang) op vrijdag 7 december van 9.30 uur tot 12.30 uur in het gebouw van de VVSG, Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel​. 

Meer info bij kujtime.pajazitaj@vvsg.be of danielle.vervotte@vvsg.be

Navigatie