Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Applaus voor de buitenschoolse kinderopvang
​​Applaus voor de Buitenschoolse Kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang viert feest. In de week van 22 tot 26 oktober zetten honderden locaties buitenschoolse kinderopvang de deuren open en de schijnwerpers aan. 

Dit jaar staan de podiumkunsten centraal, onder de noemer ‘applaus’. Applaus is het eten van de kunstenaar en in elk kind schuilt een artistiek talent. We dagen de kinderen (en de kinderbegeleiders) uit om tijdens de week van de buitenschoolse opvang hun artistiek podiumtalent te ontdekken en te laten zien: danssterren, zangers, goochelaars en acteurs zullen de opvang bevolken. 


670.000 schoolgaande kinderen

Vandaag gaan meer dan 670.000 kinderen naar het basisonderwijs. Vele van hen maken voor en na de schooltijd of tijdens vakantiedagen regelmatig gebruik van de buitenschoolse kinderopvang. Een duizendtal locaties, waar bijna dagelijks 40.000 kinderen opgevangen worden, zijn in Vlaanderen door Kind en Gezin vergund of erkend om kwalitatieve buitenschoolse opvang te organiseren. Daarnaast organiseren ook scholen en andere organisaties goede buitenschoolse opvang. Om een oplossing te vinden voor de nog stijgende behoefte aan opvang werken gemeenten, opvangvoorzieningen, scholen en vrijetijdsinitiatieven zoals Speelpleinwerk samen. 


Een decreet voor de opvang en vrije tijd van kinderen

Einde 2015 keurde de Vlaamse regering een conceptnota 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen' goed. In deze conceptnota staat de ambitie van de Vlaamse overheid beschreven om een geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod toegankelijk voor elk kind vanaf de kleuterschool dat er behoefte aan heeft, te realiseren. Een aanbod dat vorm krijgt door een samenwerking tussen opvang, onderwijs, jeugd-, sport-, cultuuraanbod en deeltijds kunstonderwijs.

De krachtlijnen van deze conceptnota moeten verankerd worden in een decreet. De eerste stap naar een decreet ligt bij enkele volksvertegenwoordigers van de meerderheidspartijen. Het Vlaams Platform betreurt dat er – drie jaar na het goedkeuren van de conceptnota en aan de vooravond van de nieuwe gemeentelijke beleidsperiode – nog geen decreet is, en dringt er bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers dan ook op aan om er met spoed werk van te maken.

Het decreet moet een kader geven aan elk lokaal bestuur – maar ook voldoende rechtszekerheid aan de private sector - en elke betrokkene bij de buitenschoolse kinderopvang om de buitenschoolse opvangactiviteiten uit te bouwen als een aanbod voor kinderen dat vertrekt vanuit een behoefte of keuze van ouders naar opvang. Het moet kinderen vooral speel-, ontwikkelingskansen en rust bieden. 

De lokale actoren zoals deeltijds kunstonderwijs, sportverenigingen en -diensten, vrijetijdsactoren, jeugdbewegingen, jeugdwerkverengingen, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, musea, erfgoedcellen, speelpleinwerk, scholen enz. moeten via het decreet positieve stimulansen krijgen die hen motiveren om samen te werken met de buitenschoolse kinderopvang. 

De sector van de buitenschoolse kinderopvang denkt dat het decreet het gevoel van onzekerheid over de toekomst en een gebrek aan geld om groei te realiseren kan keren. Een decreet met een duidelijk toekomstperspectief, een langetermijnvisie en op termijn het geld om elk kind dat nood heeft aan opvang een aangename vrije tijd te geven zou in elk geval luid applaus krijgen. 


Het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang

Het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang bestaat uit verschillende koepels en vertegenwoordigt de buitenschoolse opvangsector. Hun gemeenschappelijk doel is ondersteuning en begeleiding bieden om de kwaliteit in de buitenschoolse opvang te bevorderen. Elk jaar organiseert het Vlaams Platform Buitenschoolse opvang de Week van de Buitenschoolse Opvang. Op die manier willen we de buitenschoolse opvang op een leuke en positieve manier in de schijnwerpers zetten.​

Navigatie