Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wat moet vanaf 2019 allemaal op de gemeentelijke webstek?
​Het decreet lokaal bestuur maakt van de gemeentelijke webstek vanaf 2019 de vindplaats van tal van documenten van de gemeente, het OCMW, de verzelfstandigden entiteiten, enz. De Vlaamse regering heeft die lijst op 20 april nog aangevuld.

Het gebruikelijke 'kastje' bij het gemeentehuis mag stilaan naar de schroothoop. Vanaf 2019 wordt de gemeentelijke webstek de plek waar mandatarissen en burgers terecht kunnen om gemeentelijke reglementen te raadplegen, de notulen van de OCMW-raad in te kijken of de na te gaan hoe de statuten van het autonome gemeentebedrijf eruit zien. De webstek zal ook informatie moeten bevatten over de samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente of het OCMW deel uitmaken.

Het decreet lokaal bestuur bevatte al een opsomming van documenten die verplicht op de webstek zullen moeten komen. Een besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 voegt daar nog enkele stukken aan toe, en bepaalt verder o.m. hoe lang een en ander raadpleegbaar moet blijven. Voor reglementen is dat bv., niet onlogisch, gedurende de volledige geldigheidsduur.

De VVSG heeft alles nu samengebracht in één overzicht. Op de webpagina decreet lokaal bestuur staat trouwens nog tal van ander ondersteunend materiaal.

De komende tijd vult de VVSG de verplichte webpublicaties op basis van het decreet lokaal bestuur en het besluit van 20 april 2018 nog aan met verplichtingen vanuit andere wetgeving.

Jan Leroy

Navigatie