Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Voor 1 oktober subsidie-enveloppe asbest aanvragen
Naast projectmogelijkheden binnen het subsidiebesluit lokale besturen (OVAM) kunnen gemeenten via ondertekening van de 'Asbestovereenkomst' hun voorziene subsidie-enveloppe aanvragen via het webformulier van de OVAM. Met de verdeling van de beschikbare 9 miljoen euro wil minister Schauvliege het lokale bestuur ondersteunen bij lokale asbestafbouwdoelstellingen.

De enveloppe is tot 2021 inzetbaar voor asbestcementinzameling op het recyclagepark (zonder verwachting van verhoogde aanvoer) of voor het restpercentage voor asbestafbouwprojecten in het subsidiebesluit lokale besturen. Met de Asbestovereenkomst geef je de intenties weer over hoe asbest in de meerjarenplanning opgenomen zou worden. Definitieve finaliteiten hierover moeten pas na bestendiging door het nieuwe bestuur gerapporteerd worden. Het staat lokale besturen uiteraard vrij te kiezen waar beleidsdoelstellingen over asbest geformuleerd worden. Naast het luik afval, zijn thema's mogelijk als energierenovatie, woonkwaliteit, gezondheid, jeugdbeleid, armoedebeleid...

Was je de datum uit het oog verloren of was het niet haalbaar door interne procedures? Neem dan voor uitstel even contact op met de OVAM via asbest@ovam.be

Website met meer duiding en link naar de eenvoudige indiening via het webformulier: https://www.ovam.be/ondersteuning-asbestafbouw-voor-het-lokale-bestuur

Navigatie