Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kinderopvang: interessante vormingen op komst
Elke maand bezorgen we u een overzicht van studiedagen en vormingen, interessant voor iedereen actief in de kinderopvang. Deze vormingen worden aangeboden door VVSG en door externen. 

VVSG biedt aan:

 

U aangeboden door: 

 

Save the date – slotconferentie kleuterparticipatie

Het Lerend Netwerk AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie), het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) en Universiteit Gent organiseren samen de AMIF-slotconferentie 'Kleuterparticipatie anders bekeken. Van ouderbetrokkenheid naar een ouder-school samenwerking'.

Het evenement vindt plaats op maandag 17 december 2018 in het Herman Teirlinckgebouw van de Vlaamse overheid (Havenlaan 88, 1000 Brussel). Lokale besturen, scholenteams basisonderwijs, pedagogische begeleiders en welzijnsorganisaties behoren tot de doelgoep.

Meer info volgt later! 

Navigatie