Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vorming eerstelijnszones dekkingsgraad van 87 procent in Vlaanderen
​Op 31 december 2017 verliep de deadline voor de indiening van de eerstelijnszones. Heel wat gesprekken tussen lokale besturen, welzijns-, zorg-, en gezondheidsactoren zijn er aan vooraf gegaan. In de ene regio verliepen de gesprekken al wat vlotter dan in de andere regio.

Uiteindelijk bereikten 55 aanvragen het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit betekent een dekkingsgraad van 87 % in Vlaanderen. Vlaams-Brabant en Limburg zijn volledig gedekt (wat niet wil zeggen dat iedereen officieel zijn engagement heeft gegeven). In de provincie Antwerpen loopt de vorming van de eerstelijnszones moeizaam. Minder dan 50 % is op dit moment gevat in de aanvragen tot oprichting van de eerstelijnszones.

Op dit moment bekijkt het Agentschap alle aanvragen. Eind februari krijgt elke aanvrager meer informatie over de ingediende eerstelijnszone. Kan men verder met de eerstelijnszone? Moeten er aanpassingen  of verbeteringen gebeuren? Minister Vandeurzen streeft er naar om tegen juli alle zones in te kleuren.

Waar de vorming van de eerstelijnszone moeizaam verloopt, zullen de transitiecoaches proberen het proces te faciliteren.

Op 10 en 15 maart organiseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een infosessie. Deze infosessie geeft een stand van zaken over het reorganisatieprogramma eerstelijnszorg en een voorstelling van 2 pilootprojecten én enkele andere zones met een interessante aanpak. Meer informatie over deze infosessies en over de huidige stand van zaken rond de herstructurering van de eerstelijnszorg.

Navigatie