Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vanaf 5 maart: Wij of Zij - omgaan met de dynamiek van polarisering
Geopolitieke conflicten spelen meer dan ooit in dagelijkse contacten en interacties, en hebben zo een impact op onze samenleving. We horen vaak uitspraken als:

'Alle Koerden zijn terroristen!'
'Ik geef geen hand aan een vrouwelijke leerkracht.'
'Mijn zoon blijft thuis als er op school een imam komt spreken.'
'Wij zijn in oorlog. Wij en zij.'

Übermensch tegen Untermensch, Hutu tegen Tutsi, moslims tegen westerlingen, voor of tegen klimaatspijbelaars, wij tegen zij... Vanuit het verleden specialiseert Kazerne Dossin zich in polarisatiemechanismen. Polarisatie brengt schade toe aan het sociaal weefsel. Het kan een opstap vormen naar geweld tussen groepen. Anderzijds is polarisatie soms nodig. Om tot verandering te komen, om (institutioneel) racisme aan te klagen of om mensenrechten te doen naleven. Hoe leer je schadelijke polarisatie herkennen?

Daarom organiseren Kazerne Dossin, de VVSG en het Agentschap Binnenlands bestuur (ABB) provinciale vormingsdagen over omgaan met polarisatie. In de vorming wordt dieper bekeken hoe medewerkers van het lokale bestuur de dynamiek van polarisatie kunnen herkennen en doorbreken.


Doelgroep

De vormingen zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten en OCMW. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen geven we prioriteit aan gemeenten uit de provincie waar de vormingsdag doorgaat (zie onderstaand schema). We willen ook zoveel mogelijk gemeenten bereiken, daarom beperken we het aantal deelnemers per gemeente mogelijk tot 1 à 2.

In totaal kunnen maximaal 25 personen per sessie deelnemen.


Programma

Het dagprogramma ziet er uit als volgt:

9.00Onthaal met koffie
9.30
Inleiding en rondje van de verwachtingen
Waarom deze vorming? Wat hoop je mee te nemen voor jouw dagelijkse praktijk?
10.00
Wij-zij voorbij – Polarisatie als verrijking of bedreiging
Om polarisatie te begrijpen, maak je kennis met drie basiswetten en vijf rollen. Je begrijpt wanneer het nodig is om te polariseren en welke vorm van polarisatie je maar best meteen aanpakt. Vier gamechangers helpen je daarbij.
12.00Lunch  
13.00
Oefenen met casussen
Aan de hand van een herkenbare casus oefen je op het identificeren van de basiswetten en de rollen.
13.30
Oefenen met casussen
In kleine groepjes ga je aan de slag met jullie eigen casus. Je raakt vertrouwd met het toepassen van de gamechangers en je steekt daarbij inzichten op van je collega's.
14.30 Pauze
14.45
Oefenen met casussen
Opnieuw ga je in kleine groepjes aan de slag met een eigen casus. Je raakt nog meer vertrouwd met het toepassen van de gamechangers en je steekt inzichten op van je collega's.
15.45
Conclusie en evaluatie van de dag
Wat nemen we mee van deze dag? Welk vervolg zien we voor de opgedane inzichten?
16.00Einde

 

Data en locaties

De vormingsdagen gaan steeds door in de Vlaamse Administratieve Centra op onderstaande dagen:

  • VAC Brugge: dinsdag 5 maart
  • VAC Hasselt: maandag 25 maart
  • VAC Antwerpen: dinsdag 30 april
  • VAC Leuven: dinsdag 21 mei
  • VAC Gent: dinsdag 4 juni
  • VAC Brussel: dinsdag 18 juni

 

Docenten

De docenten worden voorzien door Kazerne Dossin. Hun ondersteunend materiaal is gebaseerd op de train-the-trainer cursus van Bart Brandsma. Zij worden tijdens de vormingen bijgestaan door medewerkers van de VVSG en ABB.


Inschrijven

De vormingssessies zijn gratis maar je moet wel inschrijven via de volgende link: https://s.chkmkt.com/?e=147435&d=e&h=B366BCE1B1E1B05&l=nl

Maximaal 25 inschrijvingen per vormingssessie. We geven voorrang aan gemeenten uit de provincie waar de vormingssessie doorgaat.


Meer informatie?

Voor vragen over deze vorming kan je terecht bij maarten.dewaele@vvsg.be  

Navigatie