Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Voorlopig geen versoepeling btw-behandeling lokale dienstencentra


​Lokale dienstencentra (LDC) van OCMW's moeten voorlopig niet rekenen op een versoepeling van de btw-regels. Dat blijkt uit een antwoord van de FOD Financiën aan de VVSG, die nochtans uitdrukkelijk had gevraagd om rekening te houden met de specifieke sociale opdracht van deze LDC.

Vanaf 1 juli wordt de circulaire van 10 december 2015 over de btw-behandeling van de overheid van kracht. Bij die rondzendbrief hoort ook een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden. Die zegt dat de btw-regeling voor het cafetaria van een woonzorgcentrum ook van toepassing is op die van een LDC. Concreet betekent dit dat er alleen sprake kan zijn van een vrijstelling als er geen directe toegang is van buiten uit, er niets anders dan dranken en lichte maaltijden worden aangeboden en de jaaromzet onder de 25.000 euro blijft. We gaan ervan uit dat meeste OCMW's dus btw-plichtig zullen moeten worden voor hun LDC. Dat betekent dat ze verplicht worden om btw aan te rekenen op de aan de cliënten aangerekende kosten voor maaltijden en dranken, maar uiteraard ook dat de btw op facturen die betrekking hebben op het LDC (energiekosten, meubilair, verbouwingen, allerhande aankopen, ...) geheel of gedeeltelijk aftrekbaar wordt.

De FOD Financiën liet de VVSG wel weten dat de zogenaamde 'cafetariaregeling' waarop dit standpunt is gebaseerd, momenteel wordt geëvalueerd en mogelijk ook bijgestuurd. Een timing kon ze hier niet op kleven. De VVSG betreurt de onzekerheid die op die manier wordt gecreëerd voor de OCMW's.

Jan Leroy

Navigatie