Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Toekomstige Vlaamse landinrichtingsprojecten
​​​​

De programmacommissie Landinrichting stelt een veelheid aan Vlaamse initiatieven vast op vlak van inrichting en beheer van de open ruimte die op mekaar afgestemd moeten worden. Niet alleen omdat de roep hiertoe van op terrein zeer groot is (middenveld, lokale besturen), maar ook omdat dit de efficiëntie en de effectiviteit van de Vlaamse overheid in zijn geheel ten goede komt en kostenbesparend werkt.

De programmacommissie Landinrichting bereidt momenteel een afstemmingsoefening voor in volgende stappen.

  1. Aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse entiteiten en van de VVP in de programmacommissie Landinrichting is gevraagd om hun "werven" op te lijsten, gebieden waar ze prioritair actie zullen ondernemen in de volgende Vlaamse legislatuur en mensen en middelen zullen investeren.  Er wordt hen gevraagd om de 5 (maximum 10) belangrijkste werven te verzamelen.  Aan sommige van de opgelijste werven kunnen inrichtingsnoden gekoppeld zijn waarvan afgewogen zal moeten worden hoe die best ingevuld worden (via eigen werking van de bevraagde entiteit, via samenwerking met Landinrichting spoor 1 (*), Natuurinrichting of Ruilverkaveling, via Landinrichting spoor 2 (*), via overeenkomsten, …).
  2. De programmacommissie zal alle wervenlijsten bundelen en samen op zoek gaan naar gebieden die mogelijkheden in zich dragen voor synergiën en efficiëntiewinsten. Het resultaat van deze stap ziet de programmacommissie als een ambtelijk voorstel van voor Vlaanderen strategische open ruimte gebieden, waarin prioritair geïnvesteerd kan worden.

    Deze afstemmingsoefening maakt deel uit van de taken die de programmacommissie landinrichting heeft. Ze heeft ondermeer als taak (overeenkomstig artikel 3.2.1 uit het Decreet Landinrichting van 28 maart 2014) om advies te verlenen aan de Vlaamse Regering over het landinrichtingsbeleid in Vlaanderen en de programmering van de landinrichtingsprojecten. 

    Op langere termijn kan deze afstemmingsoefening evolueren tot een continu en dynamisch afstemmingsproces om uit de beschikbare, beperkte middelen zo optimaal mogelijke realisatie op het terrein te halen.

    Om de advisering van concrete inrichtingsvragen te ondersteunen, ontwikkelt VLM in samenwerking met de Programmacommissie een leidraad voor de afweging.

VVSG is lid van de programmacommissie om mee te denken met Vlaanderen vanuit het perspectief van de gemeenten. 

Navigatie