Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Voorbehoudsclausules in overheidsopdrachten en concessies
​​​​​​​​​​​​De Raad van State heeft in het voorbije jaar een aantal gunningsbeslissingen met voorbehoudsclausule van lokale besturen vernietigd. Lokale besturen zagen zich naar aanleiding van een juridische procedure (voorbarig) genoodzaakt gunningsbeslissingen in te trekken. De vernietiging of intrekking van deze gunningsbeslissingen was echter nooit gesteund op een verkeerd omschreven voorbehoudsclausule. In geen van de ons bekende arresten heeft de Raad van State zich over deze clausule zelf uitgesproken. Wel lag telkens het niet correct naleven van de reglementering overheidsopdrachten aan de basis van de annulatie. De basisbeginselen van gelijkheid, transparantie en proportionaliteit moeten in alle fasen van de procedure worden gerespecteerd. Het is altijd belangrijk dat de overheidsopdrachten en concessies volgens de geldende regels worden geplaatst.

Daardoor zijn de lokale besturen onzeker over de mogelijkheid een voorbehoudsclausule in te schrijven in een overheidsopdracht of concessie, hoewel deze mogelijkheid ook de nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessies van 17 juni 2016 (inforumnr. 298344 en 300961) opnieuw staat ingeschreven en zelfs is uitgebreid. Het blijft een moeilijke oefening en omzichtigheid is geboden, maar aanbestedende overheden kunnen onder strikte voorwaarden de toegang tot en de uitvoering van overheidsopdrachten en concessies voorbehouden aan bedrijven met een erkenning sociale economie. Meer concreet gaat het in Vlaanderen over sociale en beschutte werkplaatsen, maatwerkbedrijven vanaf 2019. Zolang de federale sociale economie-maatregelen niet zijn uitgedoofd, komen ook federale inschakelingsbedrijven en ondernemingen met een Sine-erkenning in aanmerking. In ieder geval moet het personeelsbestand van deze ondernemingen uit ten minste 30% gehandicapte of kansarme werknemers - zoals omschreven in de Europese definitie (bv. alle personen die behoren tot een etnische minderheid, alle migranten en alle werklozen) – bestaan. Het gaat om cumulatief te vervullen voorwaarden: er moet een erkenning sociale economie zijn én de 30% vereiste moet vervuld zijn.

petra.dombrecht@vvsg.be en leen.vandermeeren@vvsg.be

Navigatie