Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aanstelling algemeen directeur: voorbeeld besluit en functiebeschrijving
Op 15 februari 2018 werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (inforum nr. 316260). Dat is het startschot voor de verregaande integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten, want op de tiende dag na de bekendmaking (dus op 25 februari) treden de overgangsbepalingen in werking over de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW samen.

De secretaris of de financieel beheerder die al voor beide besturen werkt, wordt op 25 februari 2018 van rechtswege als algemeen of financieel directeur aangesteld bij de gemeente, maar ten dienste van gemeente én OCMW. Er is geen gemeenteraadsbeslissing nodig, zelfs niet als de betrokkene overgaat van de payroll van het OCMW naar de gemeente. Wel moet er dan een dimona uit dienst en in dienst gebeuren en moeten derden op de hoogte gebracht worden (bijv. een verzekeraar).

In besturen waar er op 25 februari 2018 geen combi-secretaris of combi-financieel beheerder is, stelt de gemeenteraad tegen uiterlijk 1 augustus 2018 een algemeen en financieel directeur aan. De gemeenteraad kan daarbij kiezen voor de aanwervingsprocedure, de bevorderingsprocedure, of voor een beperkte oproep tot de zittende secretaris(sen) of financieel beheerder(s). De VVSG werkte een voorbeeld van aanstellingsbeslissing uit voor de situatie dat de gemeenteraad na een beperkte oproep tussen twee secretarissen kiest. Met de hulp van de VVSG maakte Poolstok een voorbeeld van functiebeschrijving voor algemeen directeur op. Een voorbeeld van functiebeschrijving voor financieel directeur volgt.

Meer info vindt u in de FAQ die de beroepsfederaties ECG, VVOS en Vlofin in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG hebben opgemaakt. Of kom naar de infosessies die het ABB of de VVSG hierover organiseert. Vragen? Contacteer katleen.janssens@vvsg.be (02-211.55.35) of marijke.delange@vvsg.be (02-211.55.34).

Navigatie