Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Volwaardige (lokale) politieke rechten voor militairen
Goed nieuws voor militairen die ambitie hadden om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Tot nog toe konden ze moeilijk een lokaal mandaat uitoefenen. Voor een uitvoerend mandaat moesten ze voltijds politiek verlof opnemen. Ook voor het mandaat van raadslid gold dit voor heel wat functies binnen de krijgsmacht. De facto was de regeling nauwelijks in gebruik. Met een vorige week door de Kamer aangenomen wetsvoorstel wordt nu grotendeels komaf gemaakt met deze situatie. Voortaan hebben militairen voor de uitoefening van een lokaal politiek mandaat een regeling die is afgestemd op die voor federaal overheidspersoneel. Enkel in welbepaalde gevallen worden militairen nog van ambtswege met politiek verlof gestuurd (bv. commandofunctie).

David Vanholsbeeck

Navigatie