Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vluchtelingencrisis. Gemeenten en OCMW’s vragen steun van de Vlaamse overheid
Meer info:

  • Luc Martens, VVSG-voorzitter, 0475 49 49 69
  • Rudy Coddens, VVSG-voorzitter afdeling OCMW's, 0476 49 15 36
     

Meer dan vier op vijf lokale besturen zetten nu al in op de integratie van vluchtelingen tijdens de opvang, maar ze botsen hierbij op heel wat drempels. Vooral het vinden van een betaalbare woning voor vluchtelingen is een probleem. Lokale besturen willen vluchtelingen vanaf de eerste dag integreren maar dan moet Vlaanderen mee zorgen voor betaalbare huurwoningen, voldoende sociale tolken en meer psychosociale ondersteuning. Dit alles blijkt uit een recente bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten bij gemeenten en OCMW's. De VVSG vraagt in een brief aan minister-president Bourgeois dat de Vlaamse regering snel duidelijkheid verschaft over de 20 miljoen euro die de Vlaamse regering in dit kader beloofde aan de lokale besturen.

Communicatie stokt

Uit het onderzoek blijkt dat slechts een op vijf asielzoekers in de OCMW-opvang is hooggeschoold. Meer dan de helft genoot maximum secundair onderwijs. In bijna de helft van de lokale opvanginitiatieven is één op vijf bewoners analfabeet of laaggeletterd. Waar mogelijk spreekt men Engels en Frans maar 85% van de OCMW's doet beroep op sociale tolken. Lokale medewerkers klagen over een tekort aan tolken Arabisch, bijvoorbeeld bij de tolkentelefoon Babel. Ze behelpen zich vaak met een vertaalsite of vragen een andere asielzoeker om te vertalen. Dit is niet ideaal. Omdat communicatie cruciaal is, vraagt de VVSG dat er meer sociale tolken komen. Meer dan één op drie lokale besturen vindt dat er onvoldoende aanbod is aan cursussen Nederlands Tweede taal (NT-2) in de gemeente en regio. Het tolken- en NT2-aanbod moet zo dicht mogelijk bij de asielzoekers gebracht worden.

Huisvesting

De OCMW's vangen vandaag vooral gezinnen met kinderen op en alleenstaande mannen. Bewoners die erkend worden, hebben twee maanden de tijd om het LOI te verlaten. 60% van de OCMW's vindt die termijn niet realistisch; men vindt geen betaalbare woning, zeker als het gaat om gezinnen. 1 op 3 OCMW's heeft minstens vijf maanden nodig.

Tegen eind 2016 zullen de Vlaamse OCMW's naar schatting meer dan 22.000 personen moeten huisvesten. Om te vermijden dat opvangplaatsen bezet blijven door erkende asielzoekers, dient de Vlaamse overheid werk te maken van betaalbare huisvesting. De respondenten beklemtonen het belang van de Sociale Verhuurkantoren en de nood aan meer lokale mogelijkheden op vlak van woonbegeleiding.

Psychosociale begeleiding en activering

4 op 5 OCMW's zet in op de activering van erkende asielzoekers. Bijna alle asielzoekers botsen op drempels: onvoldoende kennis van Nederlands, Frans of Engels, problemen bij gelijkschakeling diploma's, culturele verschillen en discriminatie. Vaak hebben ze ook traumatische ervaringen achter de rug; 90 % van de respondenten onderstreept dat de asielzoekers nood hebben aan psychosociale begeleiding. De OCMW's vragen dat Vlaanderen ook hun expertise op vlak van activering erkent.

Twintig miljoen euro?

De Vlaamse Regering gaf eind september aan dat ze 20 miljoen zou vrijmaken voor de lokale besturen. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer of hoe dit geld zal verdeeld worden.

 Nood aan coördinatie

De lokale besturen onderstrepen nood aan een Vlaams gecoördineerd beleid. Het is nu te sectorgebonden, er is nood aan meer afstemming en overzicht. 

VVSG-perszaken: Jan Van Alsenoy, 0498 1234 64

 

 

 

 

Navigatie