Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ondersteuning zorgaanbod in Vlaams-Brabant: indienronde vanaf 1 oktober
Vlabinvest, het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur in de provincie Vlaams Brabant, ondersteunt een uitbreiding van het zorgaanbod. ​Vlaams-Brabant kent een historische achterstand van het aanbod in de welzijns- en gezondheidssectoren. In opdracht van Vlaanderen keert Vlabinvest jaarlijks 2.500.000 euro subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen , renovaties en (her)inrichting van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant om zo een bijkomend of verbeterd zorgaanbod te creëren. Jaarlijks wordt er ook een som gereserveerd voor kleinschalige initiatieven en grondaankopen in de Vlaamse rand.

Twee keer per jaar kunnen zorgvoorzieningen subsidies aanvragen. Dit gaat dus om kinderopvanglocaties, maar ook jongerenwelzijn, algemeens welzijnswerk, voorzieningen voor personen met een handicap, dagopvang ouderenzorg, kortverblijf, lokale dienstencentra, thuiszorg, wijkgezondheidscentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Na de eerste indieningsronde - die liep van 15 april tot 15 mei 2008 - geeft Vlabinvest 1.510.000 euro aan 26 Vlaams-Brabantse zorginstanties. De 26 geplande infrastructuurinvesteringen resulteren niet alleen in een verbeterd zorgaanbod, maar creëren ook een bijkomend zorgaanbod. Zo worden er onder andere 138 opvangplaatsen voor baby's en peuters en 50 plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang gecreëerd.

 

Nieuwe indieningsronde

De tweede ronde start vanaf 1 oktober en loopt tot en met 1 november. Dan kan een aanvraag ingediend worden voor een (aangemeld) project. Initiatiefnemers kunnen het hele jaar door investeringsprojecten (concreet of intentioneel) aanmelden op de website. Tijdens de indieningsrondes (en dus voor deze ronde vóór 2 november) zet u deze aanmelding dan om in een aanvraag. Daarbij moet uw aanvraag voldoen aan de basiswerkingsregels en geldt er een bepaalde voorrangsregeling.

Meer informatie over deze basiswerkingsregels, aanmelding of aanvraag op: https://www.vlaamsbrabant.be/vlabinvest/investeringssubsidies/index.jsp

of neem contact op met Vlabinvest, tel. 016 26 79 84, zorg@vlabinvest.be

Navigatie