Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaanderen trekt scheeftrekking financiering externe audit recht


Vanaf dit jaar wordt de afgesproken verdeling van de financiering van de externe audit voor de lokale besturen hersteld. Door de Vlaamse begrotingswijziging 2017 zal de externe audit opnieuw voor 45% gefinancierd worden door de gemeenten en voor 55% door de Vlaamse overheid.

 

Sinds 2016 stonden de lokale besturen in voor 58% van de financiering van externe audit doordat de Vlaamse overheid dat jaar het afgesproken groeipad niet volgde. Van het Gemeentefonds ging er in 2016 wél 1 miljoen euro extra af om de externe audit te financieren. Deze scheeftrekking, die in de oorspronkelijke begroting voor 2017 werd behouden, zal nu worden rechtgezet. Daardoor keert een kleine 600.000 euro naar het Gemeentefonds terug. 

 

Hiermee gaat de Vlaamse regering in op de herhaaldelijke vraag van de VVSG om haar engagementen over de cofinanciering van de externe audit na te komen.  

 

Ben Gilot

Navigatie