Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaamse regering: milieuconvenant wijkt voor gemeentelijke riolen en Milieu-inspectie


 

De Samenwerkingsovereenkomst Milieu (milieuconvenant) zal niet vernieuwd worden na 2013. Het geld zal dan gebruikt worden voor gemeentelijke riolen en voor de overname van het gemeentelijke milieutoezicht door gewestelijke handhavers. Dat besliste de Vlaamse regering op 8 april in haar Witboek interne staatshervorming (p. 107, doorbraak D.38):

“Binnen de Samenwerkingsovereenkomst Leefmilieu, die loopt tot en met 2013, gaat jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro naar gemeenten en provincies en worden vragen gesteld bij de beperkte meerwaarde in verhouding tot de als overmatig ervaren planlast. Gegeven de maturiteit die het lokaal leefmilieubeleid ondertussen bereikt heeft en de nood aan investeringsmiddelen voor riolering en aan werkingsmiddelen voor handhaving
wordt het gemeentelijk aandeel van de SO herbestemd naar riolering ten behoeve van gemeenten
en het provinciaal aandeel van de SO, met inbegrip van de middelen van het addendum van de SO gemeenten, naar handhaving vanuit het Vlaams gewest in plaats van vanuit gemeenten respectievelijk provincies."

 

De VVSG werd nooit gecontacteerd over dit idee en heeft deze passage zelf moeten ontdekken na publicatie van het witboek. Zelfs uit het witboek zelf blijkt dat dit er op het allerlaatste moment is ingeschoven, want een andere ‘doorbraak’ (D.46) gaat er nog van uit dat het milieuconvenant na 2013 hernieuwd wordt en een luik ‘energie’ zal bevatten. Eigenaardig is ook dat de Vlaamse overheid recentelijk wel een onderzoek heeft uitbesteed naar de milieusubsides voor gemeenten. En ze plande, in de schoot van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, ook een onderzoek naar de lokale handhaving. Maar nu is er dus het witboek …

 

Meer info op http://www.vvsg.be/Omgeving/Milieu/milieuconvenant/

Reacties zijn welkom bij: Steven Verbanck.

 

(27.04.2011)

Navigatie