Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Online gids helpt ouderen op weg
​​Ouderen met een praktische vraag of nood aan duidelijke informatie kunnen voortaan terecht op www.ouderengids.be, een website van De Vlaamse Ouderenraad die inzoomt op acht actuele thema's (maatschappelijke participatie - inkomen - premies & sociale voordelen - mobiliteit & vervoer - wonen - sociale relaties - welzijn -  gezondheid & zorg en levenseinde.). Ouderengids.be neemt ouderen mee doorheen een soms overweldigend en versnipperd informatielandschap en wil het vertrekpunt zijn voor elke zoektocht naar nuttige info over rechten, diensten, organisaties of ondersteuning. Op die manier geeft de website een antwoord op heel wat praktische vragen; van uitleg over pensioenen en speciale tegemoetkomingen tot zorg, sport en openbaar vervoer. De bundeling van informatie rond tal van thema's en levensdomeinen en de eenvoudige uitleg, tips en links naar handige websites met verdiepende informatie, maken de Ouderengids.be een erg bruikbare en empowerende tool.

Iris De Mol, stafmedewerker ouderenbeleid

Navigatie