Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaamse regering stuurt BBC bij
Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota goed van de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) en de voorstellen tot bijsturing ervan. De conceptnota komt er op basis van de evaluatie die het Agentschap Binnenlands Bestuur in het najaar 2015 uitvoerde. Ook de VVSG maakte een evaluatie van de BBC (die vindt u terug op pagina 27 tot 34 van dit document). De conceptnota van de Vlaamse regering legt de grote lijnen vast voor de wijzigingen vanaf de volgende planningsperiode.

 

Volgens de conceptnota blijven de huidige financiële evenwichtsnormen voor gemeenten en OCMW's behouden. Daarnaast komt er een indicator voor het financieel evenwicht op een geconsolideerd niveau en een indicator voor het structureel evenwicht die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze. AGB's zullen voortaan ook jaarlijks een positief resultaat op kasbasis moeten aantonen.

 

Er zal ook heel wat vereenvoudigd of geschrapt worden, wat algemeen aansluit bij de vraag van de VVSG. De beleidsrapporten zullen minder en eenvoudigere schema's bevatten en het budget wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. Wat ook verdwijnt zijn de investeringsenveloppes en de gedetailleerde regels rond interne verzelfstandiging. Ook de kredietbewaking wordt sterk vereenvoudigd. Daarmee samenhangend komt er ook een nieuwigheid: de opvolgingsrapportering.

 

De VVSG blijft de bijsturing van de BBC uiteraard op de voet opvolgen.

 

Ben Gilot

Navigatie