Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaamse regering keurt voorontwerp fusiedecreet goed


​De Vlaamse regering heeft op 18 december een voorontwerp van fusiedecreet goedgekeurd. In juli had de regering al ingestemd met een conceptnota over fusies van gemeenten. Het voorontwerp van decreet bouwt hier nu op voort.

De Vlaamse regering wil niet wachten op het decreet lokaal bestuur om dit wettelijk te verankeren. Vandaag zijn de bepalingen over fusies in het Gemeentedecreet te summier om het samengaan van gemeenten ordentelijk te organiseren.

In het voorontwerp blijven vrijwillige fusies het uitgangspunt. Besturen die uiterlijk eind 2017 een definitieve beslissing nemen om vanaf 2019 samen te gaan, hebben vanaf 2018 uitzicht op een schuldovername van ten hoogste 500 euro per persoon en 20 miljoen euro per fusieoperatie. Hiervoor trekt de Vlaamse overheid maximaal 200 miljoen euro uit. Zijn er meer gegadigden, dan worden de besturen die het eerst beslisten ook het eerst bediend.

Het voorontwerp gaat nog niet uit van de integratie van het OCMW in de gemeente, maar stelt dat de gemeentelijke fusie automatisch ook geldt voor de respectieve OCMW’s. Verder voert de tekst voor gemeenten die gaan fuseren een periode van lopende zaken in, en zijn er bepalingen opgenomen voor de aanstelling van de nieuwe secretaris en financieel beheerder.

Een fusiegemeente krijgt voorts de garantie dat ze niet minder zal krijgen dan de som van de Gemeentefonds aandelen van de aparte gemeenten voordien. Die waarborg wordt bovendien jaarlijks geïndexeerd.

Meer uitleg staat in de nota aan de Vlaamse regering en de memorie van toelichting. De VVSG heeft intussen de vraag gekregen advies uit te brengen over dit voorontwerp.

Jan Leroy

Navigatie