Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

20 miljoen voor de integratie van vluchtelingen
​De Vlaamse Regering besliste vrijdag om een provisie van 20 miljoen euro aan te leggen voor de ondersteuning van de Vlaamse gemeenten voor de integratie van vluchtelingen. De 20 miljoen euro wordt op basis van objectieve criteria toegekend aan de gemeenten 'waar de problematiek zich het meest ernstig voordoet’. De middelen moeten ingezet worden om de noden van de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op te vangen. Omdat verwacht wordt dat de instroomcijfers de komende maanden nog fluctueren wordt het bedrag van 20 miljoen verdeeld in twee schijven van telkens 10 miljoen euro. De Vlaamse regering verleende vrijdag eveneens haar principiële goedkeuring aan het besluit met de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies aan gemeenten. Voor de berekening van de eerste schijf wordt de periode van 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016 genomen. Voor de tweede schijf wordt de periode van 1 april 2016 tot en met 31 oktober 2016 genomen. Bij de verdeling van de twee schijven worden volgende criteria en volgende wegingscoëfficiënten gehanteerd: 70% voor de instroom in de gemeente van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, 20% voor het aantal personen van buitenlandse herkomst in 2014 op het grondgebied van de stad of gemeente en 10% voor de sociale maatstaven  zoals opgenomen in het Vlaams Gemeentefonds. De ondergrens om in aanmerking te komen voor de subsidie, is dat er minstens tien personen zijn in de instroom van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die doelgroep van inburgering worden in de betreffende periode. De geselecteerde gemeenten kunnen de toegekende middelen inzetten voor het opnemen van de lokale regie over de vluchtelingencrisis en het versterken van het bestaande aanbod. Over het besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. De VVSG is blij dat de Vlaamse overheid voor de integratie van vluchtelingen ook de lokale besturen worden ondersteund. De VVSG is ook tevreden dat bij de opmaak van de criteria rekening is gehouden met enkele bezorgdheden van de VVSG. .  Meer info, mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be

Navigatie