Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaamse overheid werkt aan nieuwe authentieke bronnen
​Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid ontwierp een eerste versie van erkenningsprocedure voor authentieke gegevensbronnen. Om datadeling te bevorderen moet daarbij voldoende pragmatiek aan de dag worden gelegd. De werkgroep stelt een lijst samen van bronnen die nu al gedeeld worden en in aanmerking kunnen komen voor erkenning als authentieke bron.

Betere dienstverlening

Authentieke gegevensbronnen zorgen voor een betere dienstverlening, omdat de informatie slechts eenmaal wordt ingewonnen en door velen gebruikt kan worden. Een klassiek voorbeeld is het Rijksregister, dat heel wat gegevens van personen bevat.

Net omdat authentieke bronnen zo waardevol zijn, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden vooraleer ze dat statuut kunnen krijgen. Het Stuurorgaan legde die voorwaarden vast in een erkenningsprocedure, die nu zal afgetoetst worden aan de hand van een aantal pilootprojecten. Nemen deel aan die pilootprojecten: Gebouwenregister (Informatie Vlaanderen), Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA – VMM), Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS – VMM), Bodemkaart (Databank Ondergrond Vlaanderen), Logiesregister (Toerisme Vlaanderen), Mandatendatabank (ABB).

De definitieve goedkeuring van de procedure staat gepland voor november 2018.

Navigatie