Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaamse belastingkorting energiezuinige woningen neutraal voor gemeenten
​Vlaanderen zal de korting op de onroerende voorheffing voor energiezuinige  verbouwingen van woningen, zelf betalen. Gemeenten worden gecompenseerd voor de minderontvangsten uit de opcentiemen. Dat blijkt uit het ontwerp van programmadecreet dat de Vlaamse regering op 7 oktober goedkeurde.

Bij de gemeenten was onrust ontstaan toen Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein het nieuwe systeem van kortingen op de onroerende voorheffing voorstelde. Vanaf 2017 komt niet alleen nieuwbouw hiervoor in aanmerking, maar ook verbouwingen die het zogenaamde E-peil onder een bepaald niveau brengen. Van de totale onroerende voorheffing (OV) die een gezin betaalt gaat slechts een klein stukje naar Vlaanderen. 75% tot 80% van het bedrag is gemeentelijk. Vlaamse OV-kortingen worden dus vooral door de gemeenten gedragen, terwijl ze hierover geen enkele beslissingsbevoegdheid hebben. Intussen weten we dat Vlaanderen de gemeentelijke minderontvangsten die door deze maatregel ontstaan, integraal zal compenseren. Dat was eerder ook al het geval voor de OV-kortingen voor energiezuinige nieuwbouw.

Minder goed voor de gemeentelijke financiën is de beslissing om de versnelde afbouw van de belasting op materieel en outillage (machines) voor te zetten. Die maatregel eindigde normaal gezien in 2016, maar wordt nu met drie jaar verlengd. Naarmate bedrijven investeren in nieuwe machines, zakt het belaste kadastrale inkomen. Tot eind 2015 kregen gemeenten een compensatie voor die minderontvangsten, maar die is intussen afgeschaft. Op termijn kan dit leiden tot een gemeentelijk inkomstenverlies van ruim 200 miljoen euro. Voor Vlaanderen is deze maatregel budgettair neutraal, want rechtspersonen betalen al lang het Vlaamse deel van de onroerende voorheffing niet meer.

Jan Leroy

Navigatie