Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aanvaardingsplicht matrassen op de lange baan geschoven
De Vlaamse Regering besliste op 22 december 2017 om de inwerkingtreding van de aanvaardingsplicht matrassen uit te stellen tot 1 januari 2021.
Een aanvaardingsplicht betekent dat alle verkopers van matrassen verplicht zijn om een oude matras terug te nemen wanneer een nieuwe wordt gekocht, en dat de producenten gemeenten vergoeden voor de inzameling van matrassen op recyclageparken. Zo'n systeem kennen we ook al voor elektrische apparaten. Volgens het Vlarema, uitvoeringsbesluit van het Materalendecreet, moest de aanvaardingsplicht in werking treden op 1 januari 2018 (inforumnr. 305744). Een wijziging van het Vlarema stelt de inwerkingtreding nu uit.
Volgens de Vlaamse Regering zijn er twee redenen tot uitstel: enerzijds is er geen overeenstemming met de andere gewesten om een producentenverantwoordelijkheid in te voeren, anderzijds zouden er onvoldoende afzetkanalen zijn voor de verschillende materialen. Volgens het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zou de aanvaardingsplicht matrassen, en dus een doorgedreven selectieve inzameling, nochtans tot een afname van de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Vlaanderen van 5040 ton kunnen leiden.

Navigatie