Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Toekenning OCMW-tarief kinderopvang baby’s en peuters in stijgende lijn
​​​​​​​

De opdracht van het OCMW om een OCMW-tarief kinderopvang toe te kennen werd recent decretaal verankerd.  Wanneer ouders het toegekende inkomenstarief of het individueel verminderd tarief in de kinderopvang niet kunnen betalen, kan het OCMW een OCMW-tarief toekennen. De rechtsgrond voor deze opdracht werd toegevoegd aan artikel 8, §3, van het Decreet van 20 april 2012 (BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters.

De mogelijkheid tot het toekennen van een OCMW-tarief biedt OCMW's een extra instrument in een actief activeringsbeleid. Bovendien kan dit ook een krachtig instrument zijn in de strijd tegen kinderarmoede en in de strijd tegen armoede bij vrouwen. De VVSG is blij te zien dat uit de OCMW-barometer van VVSG van 2016 blijkt dat reeds heel wat OCMW's vandaag OCMW-tarieven toekennen.

Samen ontvingen de 143 OCMW's die de OCMW-barometer invulden 723 aanvragen voor een attest OCMW-tarief. Hiervan kregen 552 aanvragen een positief antwoord. Er werden 128 attesten 'helft van het berekend tarief' toegekend, 350 attesten 'laagst mogelijke tarief' en 74 attesten 'standaard minimum tarief' toegekend. De Vlaamse OCMW's kennen dus het vaakst het 'laagst mogelijke tarief' toe.

​Opgelet!

Ook de tarieven die het OCMW kan toekennen, worden jaarlijks geïndexeerd. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke OCMW-tarieven – bedrag 2017:

  • Het tarief 'helft van het berekend tarief' (met een minimum van € 5,07);
  • Het tarief 'standaard minimum tarief' (€ 5,07)
  • Het tarief 'laagst mogelijke tarief' (€ 1,59)

​De VVSG bundelde de belangrijkste informatie over het individueel verminderd tarief, OCMW-tarief en de rol van de OCMW's in een nota.  

Meer weten? Sofie.delcourt@vvsg.be

Navigatie