Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlaams zorgkrediet vanaf 2 september - BVR gepubliceerd
​Op 26 juli 2016 heeft de Vlaamse regering het besluit dat het toekennen van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet regelt, definitief goedgekeurd. Het besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2016 (inforumnr. 302977). De Vlaamse regering schaft hiermee de loopbaanonderbreking zonder motief, inclusief de loopbaanvermindering in het kader van de eindeloopbaan af. In de plaats komt er vanaf 2 september 2016 een Vlaams zorgkrediet voor ouderschapsverlof, medische zorgen, palliatief verlof, zorg voor kind met handicap en verlof voor opleiding. Daarnaast blijven de federale thematische verloven bestaan. Specifiek voor de personeelsleden met loopbaanvermindering in het kader van een eindeloopbaanregeling bepaalt het besluit dat ze hun eindeloopbaanregeling blijven behouden tot de effectieve datum van hun pensioen, ook al stond in de oorspronkelijke beslissing dat hun loopbaanvermindering liep tot de leeftijd van 60 jaar. Lees meer​

Meer info: katleen.janssens@vvsg.be, stafmedewerker OCMW-personeel (02-211.55.35) en marijke.delange@vvsg.be, stafmedewerker gemeentepersoneel (02-211.55.34).

Navigatie