Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Visienota "Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk"


De visienota “Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk" wil een antwoord bieden op het transformatief en disruptief effect dat digitale technologie heeft op de cultuursector. Dit effect genereert een belangrijke verschuiving in de relatie tussen cultuurparticipanten, culturele organisaties en culturele inhoud of content. In een traditioneel model wordt een cultureel product via een podium (bv. een museum, cultuurcentrum, bibliotheek, concertzaal) bij de cultuurparticipant gebracht. Digitale technologie haalt dit model onderuit. Culturele content komt centraal te staan en de relaties tussen maker, culturele organisatie en cultuurparticipant wijzigen structureel en fundamenteel. Een beleid dat de transformatie van de cultuursector onder invloed van digitale technologie wil stimuleren, moet zich daarom niet alleen richten op de culturele organisaties maar op dit volledige ecosysteem. De visienota wil concrete aanzetten geven tot beleidsbeslissingen, zowel door de overheid als door de culturele organisaties, over een tijdsperspectief van 10 jaar. Naast enkele basisprincipes stelt deze visienota zeven speerpunten centraal om de cultuursector te laten aansluiten op de uitdagingen en kansen van digitalisering. Vlaams minister van cultuur, Sven Gatz kreeg op 22 december 2017 het mandaat om de elementen van de visienota te vertalen naar een concreet actieplan.   

Navigatie