Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vierkant tegen eenzaamheid: neem deel aan het debat
​Midden deze zomer werd Brugge opgeschrikt door een zeer confronterende vaststelling. In nauwelijks één week tijd werden de stoffelijke resten teruggevonden van vier inwoners die een aanzienlijke tijd daarvoor in alle eenzaamheid waren gestorven, zonder dat iemand dat wist. Hoe sociaal geïsoleerd kan je geraken ?

In Brugge wordt reeds langer ingezet op buurtgerichte zorg, maar nu zal op initiatief van de burgemeester en de OCMW-voorzitter ook werk worden gemaakt van een anti-eenzaamheidsplan. Daarom organiseert de stad Brugge in samenwerking met het OCMW Brugge op 3 oktober 2017 – aansluitend op de Week van Verbondenheid – een startconferentie onder de titel 'Vierkant tegen eenzaamheid'. Heel het middenveld en alle organisaties die in het Brugse werken in de thuiszorg, mantelzorg, gezondheidszorg, aan buurt- en opbouwwerk doen, aan parochiewerking doen, … worden hierop uitgenodigd, om samen te reflecteren over wat eenzaamheid in Brugge betekent en hoe daarrond kan worden gewerkt. Het is de bedoeling om inspiratie en concrete ideeën op te doen om vervolgens samen de krachtlijnen van een anti-eenzaamheidsplan vorm te geven.

Dit initiatief van Brugge wordt breed opengetrokken naar en binnen de VVSG en alle lokale besturen die eveneens rond eenzaamheid werken of dat willen doen. Zo komt bv. Koen Kuylen in Brugge op de startconferentie uiteenzetten hoe hij zelf met zijn burgerinitiatief in de straten van Antwerpen aan het werken is rond eenzaamheid, samen met de mensen in die straten en alle maatschappelijke stakeholders, waaronder ook het Zorgbedrijf Antwerpen.

Meer info over deze startconferentie op www.brugge.be/anti-eenzaamheidsplan en/ of via dany.dewulf@vvsg.be. Deelname aan de startconferentie is gratis, na inschrijving via www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid.

Navigatie