Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verwijder overtollige verkeersborden in de gemeente
Vorige week is enige deining ontstaan over de 'vele' overtollige verkeersborden. Het gaat eigenlijk om het opnieuw aanstippen van een bekommernis van de Vlaamse overheid om het aantal verkeersborden langs de weg te verminderen, en de aanbeveling aan de gemeenten om hier ook voldoende aandacht aan te besteden.

Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid heeft een lijst gemaakt van alle (wettelijke) verkeersborden die verwijderd moeten worden, in volgorde van prioriteit. Het gaat om opstellingen die niet toegelaten, overbodig of niet wenselijk zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) haalt deze verkeerborden langs de gewestwegen weg en zal daar in de loop van september mee klaar zijn. Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid moedigt lokale overheden aan om ook eens een kijkje te nemen op de lijst en overtollige verkeersborden op de wegen in hun beheer te verwijderen.

Bekijk de lijst met de te verwijderen verkeersborden.

Navigatie