Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verslag algemene vergadering van 21 oktober 2016 - Vlaams Platform PWA-PWA DCO


Op 21 oktober 2016 vond de Algemene vergadering van het Vlaams Platform PWA/PWA-DCO plaats te Leuven. Er werd een informatief gedeelte georganiseerd waarop de leden van het Platform, maar ook lokale besturen aanwezig waren. De bedoeling hiervan was: info verstrekken, verduidelijken en ruimte laten voor vragen en bespreking.

We mochten 120 aanwezigen ontvangen. Vanuit het publiek volgenden vele vragen en bleek er heel wat onzekerheid in verband met het voorliggende toekomstscenario, de timing, de financiering en vooral wat de organisatievorm van het nieuwe wijkwerken.

Er werd dan ook met aandrang aan het kabinet van Minister Muyters en de VDAB gevraagd om snel duidelijkheid te brengen met betrekking tot deze cruciale vragen. We mogen tegen midden november een overzicht van de beambten, en de kantoren die bediend zullen worden tijdens de overgangsperiode verwachten, en tegen eind van het jaar zou er een ontwerpdecreet zijn.

De inhoudelijke presentatie is opgebouwd met de formele informatie waarover we beschikken via de conceptnota, telkens gevolgd door de kritische bedenkingen en open vragen vanuit het Platform PWA/PWA-DCO. Hierbij vindt u de inleiding en de presentatie van het inhoudelijke gedeelte.

Navigatie