Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verplicht spreidingsplan voor LOI-plaatsen asielzoekers niet geactiveerd
​Eind november besliste de federale regering dat er een verplicht spreidingsplan voor LOI-plaatsen voor asielzoekers zou komen. Het koninklijk besluit met de criteria en de regels m.b.t. het spreidingsplan (zie hieronder) werd op 22 april 2016 goedgekeurd. Intussen is de situatie echter danig gewijzigd: het aantal nieuwe asielzoekers is sterk gedaald en er is geen nood meer aan bijkomende opvangplaatsen. In tegendeel zelfs, de regering werkt aan een afbouwplan. Daarom heeft de ministerraad op vrijdag 3 juni 2016 beslist dat het spreidingplan niet geactiveerd zal worden. Op zich is het natuurlijk goed nieuws dat de vluchtelingencrisis onder controle is maar voor de OCMW's die al in actie geschoten zijn - er werden al 1.745 LOI-plaatsen geopend - is die beslissing toch een beetje wrang. Een deel van die nieuwe LOI-plaatsen staat immers al een tijd leeg, sommige zelfs al van bij de opening. Dat is in tijden van woningnood moeilijk uit te leggen aan de bevolking. Bovendien heeft die leegstand ook financiële gevolgen. Bij leegstand krijgt het OCMW slechts 40% van de subsidie en dat dekt de kosten niet als die leegstand lang duurt. In zekere zin zijn de OCMW's die zich het meest loyaal opgesteld hebben, dus toch de dupe. De VVSG heeft dit aangekaart bij staatssecretaris Francken en minister Borsus. Tijdens een overleg werd, onder voorbehoud van een akkoord op de ministerraad, afgesproken dat zowel de reeds geleverde inspanningen (LOI-plaatsen die al geopend zijn) als de aangegane engagementen (lopende projecten) gehonoreerd zullen worden. Die lopende projecten zullen dus alsnog tot het openen van LOI-plaatsen leiden. Ook zullen de LOI-plaatsen maximaal bezet worden. Voor een deel door het overplaatsen van de bewoners uit de noodopvangstructuren die nu afgebouwd worden. Voor een deel door het toepassen van het nieuw opvangmodel. Er werd verder ook nog afgesproken dat de criteria om de uitstroomtermijn van 2 maanden te verlengen, versoepeld zullen worden. Ten slotte kunnen OCMW's die hun LOI willen afbouwen of stopzetten, rekenen op soepelheid van Fedasil bijvoorbeeld door een verkorte opzegtermijn. De VVSG is tevreden dat de ministerraad de hogervermelde voorgestelde afspraken bevestigd heeft. Hier leest u meer. De VVSG volgt dit uiteraard verder op en vraagt een duidelijke en meer gedetailleerde communicatie m.b.t. de praktische uitwerking van deze principiële afspraken.

Navigatie