Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verlaagd btw-tarief ook voor modulaire klasunits
​Sinds 1 januari 2016 kunnen investeringen in schoolgebouwen en de schoolomgeving gebeuren tegen het verlaagde tarief van 6% btw. Met die maatregel wou de federale overheid de renovatie van het onderwijspatrimonium een duwtje in de rug geven.

Onder het verlaagde tarief vallen (op het echte poetsen na) alle werken in onroerende staat. Het gaat dus niet alleen over nieuwbouw, maar ook diverse herstellingen, schilderwerken, enz. Uit een beslissing van de FOD Financiën van 9 mei 2016 blijkt dat nu dat het verlaangde tarief ook geldt voor de aankoop en plaatsing van zogenaamde 'modulaire klasunits'. Het gaat meer specifiek om demonteerbare of verplaatsbare lokalen die bestaan uit prefabcellen die worden verkocht of verhuurd om hoofdzakelijk te worden gebruikt voor  onderwijs en die worden geplaatst op het terrein van de onderwijsinstelling die de klasunits koopt of huurt.

Jan Leroy

Navigatie