Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verkiezing politieraad en digitale vergadering politiecollege: bereid je voor
​In februari 2019 leggen in de Vlaamse meergemeentepolitiezones 1.502 politieraadsleden de eed af, dat zijn er 8 minder dan in 2013. Vooraleer ze de eed kunnen afleggen, moeten ze verkozen worden uit de nieuwe gemeenteraad.

Het aantal raadsleden dat jouw gemeente mag afvaardigen naar de politieraad, wordt bepaald op basis van de bevolkingsaantallen van elke gemeente binnen de politiezone. De uittredende politieraad moet dat aantal dit najaar formeel vastleggen. De VVSG heeft louter informatief deze berekening per politiezone gemaakt en stelt een model van raadsbesluit ter beschikking van de politiezones.

Mesen, Spiere-Helkijn, Herstappe en Baarle-Hertog krijgen van rechtswege een zetel in de politieraad.

Intussen finaliseert de wetgever de nodige richtlijnen op basis waarvan de verkozenen op 14 oktober zich kandidaat kunnen stellen voor de politieraad.

Vanaf november krijgen de burgemeesters wel al de mogelijkheid om digitaal te beraadslagen met het politiecollege (inforumnr. 324357). Daartoe moeten ze een bepaling in het reglement van orde van het college invoeren. De VVSG werkte een model van reglement uit.

Bekijk het model en lees meer over de verkiezing van de politieraad.

Navigatie