Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Cijfers verhuisbewegingen erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
Op de voorbije inspiratiedagen van 'Opvang naar samenleving' presenteerden het Agentschap Integratie en Inburgering (AI&I) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) enkele interessante cijfers over de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.  Deze presentatie werd door het Agentschap Integratie en Inburgering verwerkt tot een heuse Nota monitoring verhuisbewegingen.  Bovendien maakte het Agentschap I&I een steekkaart per gewest, provincie en centrumstad. Meer informatie: cijfers & asielcrisis, het ondersteuningsaanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering voor uw gemeente en OCMW. Sabine.vancauwenberge@vvsg.be​

Navigatie