Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vereffening Gemeentelijke Holding nog lang niet afgerond


​De vereffening van de Gemeentelijke Holding kan nog wel even aanslepen. Dat heeft vooral te maken met de onvoorspelbare duur van de verschillende rechtszaken waarin de Holding is verwikkeld. De verkoop van de activa zou tegen eind 2017 afgerond moeten zijn.

Dat bleek op jaarvergadering die de vereffenaars van de Gemeentelijke Holding op 29 juni organiseerden. Ze stelden er de jaarrekening 2015 voor, die afsloot met een verlies van 3,9 miljoen euro. Eind 2015 bedroeg het balanstotaal van de Holding nog 106,4 miljoen euro. Ter vergelijking: eind 2010 ging het nog om ruim 2,9 miljard euro. Die daling is vooral het gevolg van de afbouw van intussen bijna 75% van de activa en de waardevermindering van de activa die de Holding nog in bezit heeft. De belangrijkste participatie, die in Dexia, is intussen zo goed als helemaal de deur uit. De verkoop van het laatste kwart van de activa is het moeilijkst, maar toch hopen de vereffenaars dit proces uiterlijk eind 2017 te kunnen afronden.

Eind 2015 had de Gemeentelijke Holding nog ongeveer 1,1 miljard euro schulden, waarvan 593 miljoen bij Belfius Bank en 405 miljoen euro bij de drie gewesten. Er staat ook nog een schuld open van 17,5 miljoen bij de gemeenten en provincies, die een in 2011 beloofd dividend nooit uitbetaald kregen. Volgens de vereffenaars kan mogelijk tussen 0 en 5% van dat bedrag nog naar deze schuldeisers gaan.

Het einde van de vereffening hangt vooral af van de afloop van enkel rechtszaken. Zo loopt er voor het Hof van Beroep een zaak tegen Publi-T over de waardering van de uitstap van de Holding uit Publi-T. Verder is er een betwisting met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij over aandelen Astrid en een rechtszaak tegen het advocatenbureau dat de Gemeentelijke Holding indertijd advies gaf over de verbreking van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers. Tot slot loopt er ook nog een stafklacht tegen de vroegere bestuurders van de Gemeentelijke Holding, maar in die zaak is de Holding zelf niet rechtstreeks betrokken.

Jan Leroy 

Navigatie