Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verbod alcoholverkoop in nachtwinkels en automatenshops: hoorzitting senaat 6 maart


 

Deze week was de VVSG uitgenodigd op een hoorzitting in de commissie sociale zaken over diverse wetsvoorstellen en resoluties inzake alcoholverkoop. De VVSG ondersteunt meer specifiek twee voorliggende wetsvoorstellen: vooreerst  een wetsvoorstel om het aanbieden en verkopen van alcohol via automatenshops te verbieden. Momenteel kunnen alcoholhoudende dranken verkocht worden indien er identificatiemogelijkheid (via e-ID) voorzien is. Met dit voorstel zal dit niet langer mogelijk zijn. Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar onze webpagina hierover.

Het tweede wetsvoorstel beoogt een verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen. De VVSG steunt ook dit voorstel aangezien de verkoop van alcohol via nachtwinkels vaak heel wat overlast met zich meebrengt. In bepaalde uitgangsbuurten fungeren de nachtwinkels ook als verkapte horecazaken waar jongeren zich gaan bevoorraden.

Beide wetsvoorstellen zouden volgens de VVSG de nodige duidelijkheid en rechtszekerheid kunnen bieden. Initiatieven van gemeenten om alcoholverkoop in automatenshops en/of in nachtwinkels aan banden te leggen werden en worden immers al te vaak teruggefloten door de Raad van State. Zie ook dit eerdere nieuwsbericht van de VVSG hierover.  Wordt vervolgd …

Meer info: stefan.thomas@vvsg.be.

Navigatie