Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Veel gemeenten zien actieve bevolking komende jaren dalen


​Hoewel van nu tot 2030 ca. 90% van de Vlaamse gemeenten een (doorgaans matige) bevolkingsgroei zullen kennen, daalt het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd (20 tot 64 jaar) in 70% van de gemeenten. Het is slechts één van opmerkelijke resultaten in de Bevolkings- en huishoudensprojectie 2015-2030 die de Studiedienst van de Vlaamse regering op 29 januari voorstelde.

Uit de studie blijkt ook dat de vergrijzing sterk toeneemt: in alle gemeenten stijgt het aantal 65-plussers. Een veel gemengder beeld is er dan weer bij het levensbegin en het verwachte aantal 0 tot 2-jarigen: in twee derden van de Vlaamse gemeenten zou die groep groeien, elders verwacht men eerder een krimp. Uiteraard zijn dat belangrijke cijfers om bijvoorbeeld de behoefte aan kinderopvang (en nadien aan plaatsen op school) te kunnen inschatten.

De studie kijkt niet alleen naar de bevolkingsevolutie, maar maakt ook projecties van het aantal huishoudens. Zelfs al neemt de bevolking in veel gemeenten nauwelijks toe, toch blijft door de gezinsverdunning (meer alleenstaanden, een dalend aantal mensen per gezin) het aantal huishoudens op de meeste plaatsen stijgen.

De studiedienst van de Vlaamse regering maakt niet alleen de projecties per gemeente, geslacht en leeftijd bekend, ze legt ook uit op basis van welke methodologie men heeft gewerkt en wat de uitgangspunten waren. Gemeenten kunnen nu met de vele cijfers aan de slag, want hoe de bevolkings- en gezinssamenstelling zal evolueren is voor zeer veel lokale beleidsdomeinen bijzonder nuttig basismateriaal.

Jan Leroy

Navigatie