Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Oktober is: aandacht voor cyberveiligheid
In het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 wordt cybersecurity (of online veiligheid) als één van de 10 prioritaire veiligheidsthema’s beschouwd waar politiediensten en andere instanties bijzondere aandacht aan schenken. Een cyberveilige omgeving begint ook bij voldoende bewustzijn rond het thema bij het grote publiek, vaak met eenvoudige en handige tips.

Deze maand organiseren het Centrum voor Cybersecurity (www.ccb.belgium.be) en de Cyber Security Coalition al voor de vierde keer een nationale sensibiliseringscampagne, die deze keer draait rond updates en het maken van back-ups van digitale bestanden.

Naast concrete acties in treinstations en een cybersecurity tourbus werd de website www.safeonweb.be gelanceerd waar burgers een digitale gezondheidsindex kunnen invullen. Op dezelfde website kunnen burgers getuigenissen vinden over onder meer phising mail. Ook in andere Europese lidstaten vinden gelijkaardige acties plaats.

Lokale besturen kunnen campagnemateriaal downloaden van deze website.

Uit een recente thematische audit informatiebeveiliging bleek dat er ook bij lokale besturen zelf nog meer bewustwording rond het thema nodig is, zowel bij de technisch betrokkenen als bij het management.

​Tom De Schepper en Ward van Hal

Navigatie