Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vastgoedbevak schuift de rekening door naar het lokaal bestuur
​Vlak voor de jaarwissel besliste de federale overheid om de dividenden die uitgekeerd worden door de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (zoals Care Property Invest, het vroegere Serviceflats Invest) te onderwerpen aan 27% roerende voorheffing in plaats van het verlaagde tarief van 15%. Deze beslissing blijft niet zonder gevolgen voor de lokale besturen die in samenspraak met de vastgoedvennootschap serviceflats realiseerden. Statutair zijn de aandeelhouders van Care Property Invest immers beschermd tegen de gevolgen van ongunstige fiscale ontwikkelingen. Serviceflats Invest liet de betreffende lokale besturen intussen via brief weten dat de extra belasting zal gerecupereerd worden via een verhoging van de canonvergoeding en dit vanaf 1 januari 2016. Een flinke streep door de rekening van de lokale besturen die bovendien zeer laat gecommuniceerd werd, waardoor dit niet meegenomen werd in de budgetopmaak 2016. De VVSG bekijkt momenteel welke stappen zij kan ondernemen. Wordt vervolgd.

Navigatie